Προσωπικό γραφείο
Gre
Rus
Gbr
Künzell | Deta-Elis Europa Αντιπροσωπεία

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εκπαιδευτικό σύστημα8

Μπισκέκ | Deta-Elis Κιργιζιστάν Αντιπροσωπεία

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Αδαμαλίεβα Αίνουρα Καυνεκόκονα, Σακτάνοβα Ταμάρα Σουλτανόνα

όλους τους χρήστες:
290

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εγγραφή συνεργατών και πελατών, κατάρτιση συστήματος8

Ελλάδα Αντιπροσωπεία

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Agnieska zaleska-Athanasiou

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεων (ЕЖП, ЕМК, ЕДК), εκπαιδευτικό System8

Πρόσθετες υπηρεσίες:
Beauty Day

Κρίβο Ρογκ | Deta-Elis Κρίβο Ρογκ Αντιπροσωπεία

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Traino Maxim Pavlovich

όλους τους χρήστες:
957

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεων (ЕЖП, ЕМК, ЕДК), εκπαιδευτικό System8

Künzell | Deta-Elis Europa Αντιπροσωπεία

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εκπαιδευτικό σύστημα8

Μπισκέκ | Deta-Elis Κιργιζιστάν Αντιπροσωπεία

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Αδαμαλίεβα Αίνουρα Καυνεκόκονα, Σακτάνοβα Ταμάρα Σουλτανόνα

όλους τους χρήστες:
290

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εγγραφή συνεργατών και πελατών, κατάρτιση System8

Ελλάδα Αντιπροσωπεία

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Agnieska zaleska-Athanasiou

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεων (ЕЖП, ЕМК, ЕДК), εκπαιδευτικό System8

Πρόσθετες υπηρεσίες:
Beauty Day

Κρίβο Ρογκ | Deta-Elis Κρίβο Ρογκ Αντιπροσωπεία

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Traino Maxim Pavlovich

όλους τους χρήστες:
957

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεων (ЕЖП, ЕМК, ЕДК), εγγραφή συνεργατών και πελατών, κατάρτιση System8

Москва, Россия, ООО «ДЕТА-ЭЛИС ХОЛДИНГ»

Реквизиты банка:в Московский банк ОАО «Сбербанк России»,
р/с № 40702810038000065247 ( руб.)
к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225

в ОАО «АЛЬФА-БАНК»
р/с № 40702810102470000203 (руб.)
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593


ИНН: 7743922880

КПП: 774301001

ОГРН: 1147746391814


Москва, Зеленоград КИЦ "Образ Здоровья" КИЦ+СКЛАД

Руководитель центра:Семений Александр Тимофеевич

Предоставляемые услуги: Диагностика ВРТ, Диагностика Рофес, Кроуноскопия, Видеокомпьютерный психоанализ по Ануашвили. Скрининг диагностика Омега-М. продажа аппаратов серии DeVita, аппарата DeRofes, DeInfo, косметики Delor, аппарата Камертон. Аквадиск. Остеопатия. Психотерапия. Продажа продуктов для оздоровления. Консультации по применению аппаратов серии DeVita.

Москва, Зеленоград КИЦ "Образ Здоровья" КИЦ+СКЛАД

Руководитель центра:Семений Александр Тимофеевич

Предоставляемые услуги: Диагностика ВРТ, Диагностика Рофес, Кроуноскопия, Видеокомпьютерный психоанализ по Ануашвили. Скрининг диагностика Омега-М. продажа аппаратов серии DeVita, аппарата DeRofes, DeInfo, косметики Delor, аппарата Камертон. Аквадиск. Остеопатия. Психотерапия. Продажа продуктов для оздоровления. Консультации по применению аппаратов серии DeVita.

Москва, ООО «ДЕТА-ЭЛИС Холдинг» ОФИС

Офис эксклюзивного дистрибьютора

Москва, Москва "DETA-ELIS - Москва - МЕДСТАН" КИЦ+СКЛАД

Руководитель центра:Кузнецов Дмитрий Александрович

Предоставляемые услуги: Консультации по применению устройств, презентации (ЕЖП, ЕМК, ЕДК), предоставление информации по всей продукции холдинга, регистрация партнеров и клиентов, обучение System8.

Москва, Москва Центр здоровья "Welldeta" КИЦ+СКЛАД

Руководитель центра: Качанов Олег Александрович

Предоставляемые услуги: Информирование и консультирование граждан о современных методах оздоровления (комплексный подход к укреплению здоровья); предоставление качественных услуг и товаров населению в области оздоровления и предупреждения заболеваний.

Künzell | Deta-Elis Europa Γραφείο

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εκπαιδευτικό System8

Μπισκέκ | Deta-Elis Κιργιζιστάν Γραφείο

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Αδαμαλίεβα Αίνουρα Καυνεκόκονα, Σακτάνοβα Ταμάρα Σουλτανόνα

όλους τους χρήστες:
290

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εγγραφή συνεργατών και πελατών, κατάρτιση System8

Ελλάδα Γραφείο

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Agnieska zaleska-Athanasiou

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεων (ЕЖП, ЕМК, ЕДК), εκπαιδευτικό System8

Πρόσθετες υπηρεσίες:
Beauty Day

Κρίβο Ρογκ | Deta-Elis Κρίβο Ρογκ Γραφείο

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Traino Maxim Pavlovich

όλους τους χρήστες:
957

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεων (ЕЖП, ЕМК, ЕДК), εγγραφή συνεργατών και πελατών, κατάρτιση System8

Ρωσική Ομοσπονδία, ООО «DETA-ELIS HOLDING»

Τα τραπεζικά είδη: в ОАО «Сбербанк России» (филиал-Московский банк Сбербанка России ОАО) к/с 30101810400000000225БИК 044525225 р/с № 40702810438150007852 – в российских рублях

в ОАО «АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 р/с № 40702810102470000070 – σε ρωσικά ρούβλια

ИНН: 7735577421

КПП: 773501001

ОГРН: 1117746334034

ОКПО: 91500091

ОКВЭД: 51.46

Ουκρανία, ООО «Deta-Elis»

Επικεφαλής του: Traino Maxim Pavlovich

ЕДРПОУ: 26511844

Τα τραπεζικά είδη: р/с 26002060433501, Приватбанк , МФО 305750

Κιργιζιστάν, ОсОО «Deta-Elis Kay Jee»

инн: 02507201110061

Τα τραπεζικά είδη: ЭкоИсламикБанк ЗАО Филиал Исламик № 1171020037007136 (сомовый). БИК: 117010

Καζακστάν, ТОО «Deta-Elis Καζακστάν»

Τα τραπεζικά είδη:
РНН 600700651158
БИН 110740015481
KZ 899470398000039366 (KZT)
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA, КБе 17
Кор. Счет KZ71125KZT1001300213

Επισκευή συσκευών

Κατά την αποστολή συσκευών επισκευής, παρακαλείσθε να αναφέρετε στο γραφείο διευθύνσεων 1507

Πώς να κάνετε αξίωση

Ερωτήσεις σχετικά με την πληρωμή μέσω της τράπεζας
Αίτηση λογαριασμών μέσων
Συγχαρητήρια και προκριματικά ταχυδρομικά αντικείμενα
Αποστολή πιστοποιητικών από συνεργάτες
Κατάσταση των παραγγελιών on-line
Νομικά ζητήματα
Ερωτήσεις για γεγονότα
Ακύρωση εσφαλμένων τιμολογίων

Επάνω