Προσωπικό γραφείο
Gre
Rus
Gbr

Τρόπος πληρωμής

Οι παραγγελίες προπληρώνονται σε ποσοστό 100% με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Πιστωτικές ή κάρτες μετρητών
Δεκτές είναι οι ακόλουθες κάρτες: Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
Υandex Money
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, επιπλέον χρέωση δεν υπάρχει. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συστήματος.
WebMoney Transfer
Αποδεκτές γίνονται οι πληρωμές μόνο με R-πορτοφόλια "WebMoney". Οι πληρωμές περνάνε εντός μιας εργάσιμης ημέρας.
Μέσω ΑΤΜ
Πληρωμή χωρίς άνοιγμα λογαριασμού με την υπηρεσία Yandex Money Σημεία πληρωμών 
Σύστημα Pay Pal
Οι αγορές μέσω PayPal στη Ρωσία δεν έχουν πρόσθετη χρέωση. Προμήθεια υπάρχει στην περίπτωση μετατροπής νομίσματος.

Κατά την πληρωμή παρακρατείται προμήθεια ύψους 5,5% από το ολικό ποσό. Από πού λαμβάνεται η προμήθεια;

Όλες οι δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά κεφαλαίων στο λογαριασμό του πωλητή φέρει ο αγοραστής (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και τα έξοδα της τρἀπεζας).

Παρακαλώ σημειώστε

Η τιμή των προϊόντων προσδιορίζονται με βάση τις τρέχουσες τιμές, που καθορίζονται από τον πωλητή κατά την ημερομηνία αγοράς των προϊόντων, καθώς και το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων στην καθορισμένη διεύθυνση του αγοραστή.

Το δικαίωμα στην κυριότητα των αγαθών και ο κίνδυνος της τυχαίας απώλειας ή ζημίας αγαθών περνά από τον πωλητή στον αγοραστή κατά τη στιγμή της παράδοσης των εμπορευμάτων στον αγοραστή

Εάν κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο αγοραστής ανακαλύψει ότι, το προϊόν είναι κακής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται συνήθως στα εν λόγω εμπορεύματα, ή δεν πληρεί την ποιότητα που δηλώνει ο πωλητής, ο πωλητής υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα νέο αντίστοιχο προϊόν καλής ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο Αγοραστής συμφωνεί με τη χρήση από τον πωλητή των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή, για την επεξεργασία τους σε εμπιστευτική βάση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας


Επάνω