Είσοδος/Εγγραφή
Gre
Rus
Deu
Gbr
Δεν υπάρχει χρέωση για αποστολή όλων των συσκευών εντός Ευρώπης. Για τις αποστολές εκτός Ευρώπης υπάρχει χρέωση ως παρακάτω:

  APBASE, RITMBASE, DEVITA COSMO, DE PULS, DETA TEST(από 30 €γιακάθεσυσκευή)

  DE INFO, MINI ENERGY, MINI AP, MINI RITM (από 20 €για κάθε συσκευή)

  AP BASE+RITM BASE(60 €)

  AP BASE+RITM BASE +DEINFO (60€)

  AP BASE +RITM BASE +MINI ENERGY (60 €)

  Για τα συμπληρώματα διατροφής DELIXIRυπάρχει χρέωση ως παρακάτω


Δεν υπάρχει χρέωση για αποστολή όλων των συσκευών εντός Ευρώπης. Για τα συμπληρώματα διατροφής DELIXIR υπάρχει χρέωση ως παρακάτω

  1-3 μπουκάλια (5 € εντός Ελλάδας, Κύπρου, Γερμανίας , 20 € εντός Ευρώπης, 40 € εκτός Ευρώπης)

  StarterPack (χωρίς χρέωση εντός Ελλάδας, Κύπρου, Γερμανίας, 25 € εντός Ευρώπης, 50 € εκτός Ευρώπης)

  OptimalPack (χωρίς χρέωση εντός Ελλάδας, Κύπρου, Γερμανίας, 45 € εντός Ευρώπης, 100 € εκτός Ευρώπης)

  PrimePack(χωρίς χρέωση εντός Ελλάδας, Κύπρου, Γερμανίας, 35 € εντός Ευρώπης, 75 € εκτός Ευρώπης)Επάνω