Είσοδος/Εγγραφή
Gre
Rus
Gbr
Künzell | Deta-Elis Europa Αντιπροσωπεία

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εκπαιδευτικό σύστημα8

Ελλάδα Αντιπροσωπεία

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Agnieska zaleska-Athanasiou

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεων (ЕЖП, ЕМК, ЕДК), εκπαιδευτικό System8

Πρόσθετες υπηρεσίες:
Beauty Day

Cyprus | Deta Elis Cyprus Ltd Αντιπροσωπεία

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Head of the company Vasilios Palaiologou

όλους τους χρήστες:
290

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εγγραφή συνεργατών και πελατών, κατάρτιση συστήματος8

Künzell | Deta-Elis Europa Αντιπροσωπεία

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εκπαιδευτικό σύστημα8

Ελλάδα Αντιπροσωπεία

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Agnieska zaleska-Athanasiou

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεων (ЕЖП, ЕМК, ЕДК), εκπαιδευτικό System8

Πρόσθετες υπηρεσίες:
Beauty Day

Cyprus | Deta Elis Cyprus Ltd Αντιπροσωπεία

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Head of the company Vasilios Palaiologou

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εγγραφή συνεργατών και πελατών, κατάρτιση συστήματος8

Künzell | Deta-Elis Europa Γραφείο

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εκπαιδευτικό System8

Ελλάδα Γραφείο

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Agnieska zaleska-Athanasiou

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεων (ЕЖП, ЕМК, ЕДК), εκπαιδευτικό System8

Πρόσθετες υπηρεσίες:
Beauty Day

Cyprus | Deta Elis Cyprus Ltd Αντιπροσωπεία

Προϊστάμενος του Κέντρου:
Head of the company Vasilios Palaiologou

όλους τους χρήστες:
1

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
διαβουλεύσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων, παρουσιάσεις (ЕЖП, ЕМК, ЕКК), εγγραφή συνεργατών και πελατών, κατάρτιση συστήματος8

Ρωσική Ομοσπονδία, ООО «DETA-ELIS HOLDING»

Τα τραπεζικά είδη: в ОАО «Сбербанк России» (филиал-Московский банк Сбербанка России ОАО) к/с 30101810400000000225БИК 044525225 р/с № 40702810438150007852 – в российских рублях

в ОАО «АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 р/с № 40702810102470000070 – σε ρωσικά ρούβλια

ИНН: 7735577421

КПП: 773501001

ОГРН: 1117746334034

ОКПО: 91500091

ОКВЭД: 51.46

Repair of devices

Mr. Tassos Karantonis Service ADRESS: Deta Elis Cyprus Ltd, Agias Fylaxeos 179, 3083 Limassol, Cyprus

Application for instrument accounts
Congratulatory and qualifying postal items

Επάνω